websitetemplate.org
Velkommen

Velkommen

til Vågetjenestens hjemmeside.

Vågetjenesten består af frivillige, der kan tilkaldes for at være hos mennesker i den sidste tid.

Brugere af Vågetjenesten vil være borgere i Lokalcentrenes område, samt ved plejeboligerne i Viby.
Ligesom livets begyndelse kræver ro og omsorg, gør livets afslutning det også.

Kontakt:
Lisbeth Carlsen tlf .30355785